האיטלקים ותרומתם לבניית המדינה

70 שנה למדינת ישראל

-

אף כי איננה גדולה במיוחד קבוצת האיטלקים בישראל תמיד הייתה בעלת חשיבות ביסודות החברה הישראלית.

יכולתם לגשר בין המורשת תרבותית של איטליה לזו של ישראל אפשרה ליהודי איטליה להרים תרומה של ממש לכמה תחומים בחיים הישראליים

בין השאר, העולם האקדמי, צבא, חקלאות, תרבות והתחום הדיפלומטי

תערוכה זו מבקשת לזכור ולטפח את התרומה האיטלקית למדינה.

מיקום:
מוזיאון יהדות איטליה
רח׳ הלל 25, ירושלים