מאיטליה לירושלים

תערוכת חנוכיות בכנסת מאוסף מוזיאון יהדות איטליה ע"ש ש"א נכון

-

בתערוכה זו בכנסת של מנורות חנוכה ייחודיות מאוסף מוזיאון יהדות איטליה מוצגות חנוכיות שיצרו אמנים מאיטליה וחנוכיות שהיו ברשות אנשי הקהילה. המוצגים בתערוכה זו הם רק טעימה מהעושר הרב שמאפיין את החנוכיות של יהודי תרבות זו. כל חנוכייה שונה מרעותה בצורתה הכללית ובעיטוריה, ובכולן ניכרים המאפיינים האמנותיים האיטלקיים – העושר הסגנוני והמוטיבים הטיפוסיים לאמנות איטליה. חלק ממנורות החנוכה המוצגות כאן מקורן בארצות אשכנז (צפון אירופה ומזרח אירופה) וחלקן נעשו באיטליה אך מייצגות את הסגנון .והמאפיינים הצורניים של צפון אפריקה; מגוון זה משקף את המקורות ההיסטוריים והגיאוגרפיים השונים של הקהילה היהודית באיטליה

תמונות האירוע: איציק הררי דוברות הכנסת

מיקום:
אולם קדמה, הכנסת
משכן הכנסת, הקריה, ירושלים