מוציא מצה

-

הזמנה (PDF)

הכנות ומנהגים לחג הפסח באיטליה

מצה זו שאנו אוכלין על שום מה?

מצוות אכילת מצה בחג הפסח לזכר יציאת מצרים, הופכת את המצה לאחד המרכיבים החשובים והמהותיים של החג. לכן, נדרש טיפול מיוחד בתהליך אפיית המצות כדי להבטיח את כשרותן.

במרכז התצוגה יוצגו מכונה עתיקה ששימשה את היהודים בגטו רומא להכנת מצות לחג הפסח, כלים וחפצים נדירים לשולחן החג.  עולם המנהגים העתיקים מתגלה דרך האיורים מהגדות פסח עתיקות, שמאפשרים להציץ על ההכנות לחג באיטליה, כמו למשל הגעלת כלים, ביעור חמץ ותהליך אפית המצות המסורתי.

מיקום:
מוזיאון יהדות איטליה
רח׳ הלל 25, ירושלים