ערים של משי וכסף

מוטיבים אדריכליים באמנות יהודית באיטליה

-

הדימוי של בית המקדש בירושלים שמר על מאפייניו הנשגבים זמן רב לאחר שחיילי טיטוס הרסו את המבנה המקודש. צורות ארכיטקטוניות אשר נקשרו עם דימויו נראים במגוון פריטים מיהדות איטליה, מתקופת הרנסנס ועד לתקופת הרוקוקו: רימוני תורה, קמעות, מנורות חנוכה, מגילות אסתר וכתובות. רקום על אריגים יקרי ערך, חרוט על כסף או מצויר על קלף מעודן הדימוי של בית המקדש /ירושלים, התפתח במרוצת הדורות, ביוצרו קשר הדוק עם ירושלים האמתית והדמיונית והערים האיטלקיות, בהן חיו יהודים.
מטרת התערוכה הינה להציג בפני המבקר את האופן בו מוטיבים ארכיטקטוניים הקשורים לדימויה של ירושלים ובית המקדש ומשמעותם הסמלית, מיוצגים במדיום שאינו ארכיטקטוני. עשייה זו קיימת מתקופות מוקדמות, ומהווה מרכיב חשוב במסורת האמנות היהודית.

מיקום:
מוזיאון יהדות איטליה
רח׳ הלל 25, ירושלים