אחד מי יודע

שיר, דימוי ומשחק.

-

בתצוגה הגדות מאוירות עתיקות מאוסף המוזיאון וחידה המבוססת על איורים לשיר "אחד מי יודע", מההגדה.

החידה מוצגת באמצעות מסך דיגיטאלי והוכנה במיוחד לתוצגה על ידי קורס מולטימדיה של מכללת אמונה.

מיקום:
מוזיאון יהדות איטליה
רח׳ הלל 25, ירושלים