מגריבלדי להרצל

התחיה הלאומית בין ישראל ואיטליה

-

לרגל ציון 150 שנים לאיחוד איטליה, מוזיאון יהדות איטליה ע"ש א.ש. נכון
עורך תערוכה בשיתוף השגרירות האיטלקית והארכיון ההיסטורי של הקהילה היהודית ברומא.

התערוכה חוקרת את תרומתם של היהודים לאיחודה של איטליה והיא משרטטת שלושה נושאים מובחנים: השתתפותם הצבאית הפעילה של היהודים בקרבות ובמערכות הריסורג'ימנטו; שוויון הזכויות (אמנציפציה) שניתן ליהודי איטליה; הפטריוטיות בקרב יהודי איטליה; תרומתה החשובה של קהילת רומא וכן הקשר בין בנימין זאב הרצל ואיטליה.

מיקום:
מוזיאון יהדות איטליה
רח׳ הלל 25, ירושלים