"…לעשות חנוכה…ובשיר"

גלגולו של השיר 'מעוז צור'

-

הזמנה (PDF)

הדלקת נרות חנוכה נמצאת, זה מאות שנים, במרכז הטכסים המשפחתיים הנחגגים בבית בכל קהילות ישראל. זו נקבעה בידי חז"ל – למן מגדיריה של מנורת החנוכה והלכות הדלקת הנרות עד לברכות הנאמרות בכל הקהילות

במרוצת הדורות הוסיפו קהילות ישראל ברחבי תבל מנהגים ומזמורים נוספים לטקס הדלקת הנרות, באמצעותם ניתן להתחקות אחר מאפייני עולמם הדתי והתרבותי.

תצוגת מנורות החנוכה ומחזורי התפילה, במוזיאון יהדות איטליה ע"ש א. ש. נכון, מהווה הזדמנות להציץ אל אווירת החנוכה – כפי שנחוגה בחברה היהודית באיטליה – ולהאיר את מאפייניהן התרבותיים של הקהילות השונות בה. קהילות אלה,  עם ששימרו את זהותן המסורתית אמצו רעיונות אומנותיים חדשים.  מנורות החנוכה המוצגות במוזיאון,  נוצרו באיטליה או שהיו שייכות למשפחות יהודיות איטלקיות. מרביתן נוצרו במאות השמונה עשרה והתשע עשרה. צורותיהן מתוחכמות, עיטורן וסגנונן העשיר והשופע משקף את הלך הרוח האמנותי באיטליה באותו זמן.

מיקום:
מוזיאון יהדות איטליה
רח׳ הלל 25, ירושלים