ROMA CAPTA

תרומתם של חיילים יהודים בצבאות בעלות הברית במערכה באיטליה 1943- 1945

-

תערוכה חגיגית זו מציינת 70 שנים לשחרור רומא על ידי בעלות הברית (4 ליוני 1944). התערוכה מציגה דרך תמונות, קריקטורות, פוסטרים ומפות את השתתפותם של חיילים יהודים בצבאות בעלות הברית, בעיקר כמתנדבים מהישוב היהודי בצבא הבריטי, החי"ל, הצבא האמריקאי והצבא המלכותי של איטליה.

מיקום:
מוזיאון יהדות איטליה
רח׳ הלל 25, ירושלים