לגעת בחומר: לראות, לשמוע, לחוש

מפגשים חווייתיים בהדרכת אוצרת המוזיאון ואנשי מקצוע בנושא חומר ) עץ, כתבי יד, מתכת וטקסטיל ( וטכניקה. יצירות אמנות וחפצים עתיקים נמסרים למוזיאון פעמים רבות כאשר הם בלויים ופגומים. במוזיאון עובדים אנשי מקצוע הפועלים להצלתם ולשימורם של חפצים אלו. המוזיאון פותח את מעבדות השימור שלו ומאפשר להתבונן מקרוב בחפצים העתיקים מהאוסף. המפגשים כוללים הדגמות והתנסויות.

משך: שעתיים.