המרכז החינוכי ע"ש ארביב

המרכז החינוכי ע"ש ארביב, הינו מרכז מידע ומולטימדיה אינטראקטיבי, ובו מסכי מגע לשימוש המבקרים במוזיאון.

הקמתו של מרכז החינוך ע"ש ארביב, התאפשרה הודות לשיתוף הפעולה עם קרן ירושלים ובתמיכתם של ולטר ואדי ארביב ומשפחתם בקנדה ומשפחת ענבל ארביב, בישראל.

המרכז החינוכי ע"ש ארביב, מקדם את פיתוחו של  חלל אינטראקטיבי, המאפשר הסתכלות מעמיקה על האמנות וההיסטוריה של יהדות איטליה, וצעד חשוב אל העולם המרתק של המולטימדיה.

המיזם כולל צילומים, ברזולוציה גבוהה, וכלים להגדלת הפריטים היקרים ביותר מאוסף המוזיאון, בדגש על פרטים, על מידע אודות עיצובם החומרי והטכני, משמעותם הדתית, מוצאם הגיאוגרפי והקונטקסט ההיסטורי.

המיזם כולל הפנייה למיקום הויזואלי של עשרים מחוזות באיטליה, מידע על קהילות יהודיות באיטליה, נושאים ומונחים, טכניקות, כרטיסי פריטים מפורטים ומאות צילומים גדולים, המלווים בכתוביות מוארות. דף השער של כל קהילה, מלווה בשלושה צילומים של פריטים, לפחות, מאוסף המוזיאון. כל נושא, מונח וטכניקה, מלווים בצילום גדול, התומך ויזואלית בהגדרתם. קו הזמן כולל מאות נתונים היסטוריים ואוסף רחב של צילומים אודות יהדות איטליה, תקופות מההיסטוריה העולמית, סגנונות אמנותיים ופריטים רלוונטיים מהמוזיאון.

המרכז החינוכי ע"ש ארביב הינו בשימוש פעיל בגרסאות העברית והאנגלית.