יום השואה- עדות

הפרופ' דוד קאסוטו מעביר לדורות הבאים את עדותו- סיפורו האישי והמשפחתי בתקופת השואה

יום השואה- עדות