אירועים פרטיים

ניתן לקיים אירועים בבית הכנסת העתיק; וקבלות פנים באולם מרשים המעוטר פרסקאות מהמאה ה-19.