עץ

כבר מראשית הקמתו נעשתה במוזיאון עבודת שימור עץ במטרה לשמר פריטי אמנות יהודית יקרי ערך, בתי כנסת וארונות קודש רבים אשר הובאו לישראל ע"י ד"ר ש.א. נכון, מייסד המוזיאון.

המרכז לשימור עץ שליד המוזיאון אחראי לפרויקטים רבים וחשובים, כגון שימור ארונות הקודש אשר נתרמו או נמסרו כהשאלות קבע למקומות שונים ברחבי ישראל: לבתי כנסת, לכנסת ישראל, לעיריית ירושלים, למוזיאון יד לשריון בלטרון ולקניון ירושלים.

במרכז לשימור עץ נעשו עבדות בשיתוף פעולה עם Palazzo Spinelli Institute for Art Restoration בפירנצה. בתקופה בראשונה, נעשתה עבודת השימור בהדרכתו של מר ג'וליאנו אורבייטו, אשר הקדיש את פעלו לשימור ריהוט עץ, בין השנים 1988 – 2004. הפריטים הראשונים ששומרו היו ספסלי בית הכנסת קונליאנו ונטו. עבודת שימור העץ אשר נעשתה במוזיאון, כוננה מאמץ חלוצי למען שימור פריטי עץ ברמה מקצועית, ועוררה מודעות לעקרונות אתיים נכונים של שימור.