מעיל לספר תורה, מנטובה, איטליה, שלהי המאה ה – 17

504

אריג קטיפת כותנה בצבע ארגמן, משולב כמגזרת עם אריג משי צהוב. רקמת חוטי כסף מוזהבים, מוגבהת בדגם צמחי עשיר. פתילים מוזהבים, סרט מוזהב ארוג, גדילי כסף מוזהבים.

מעיל זה הינו דוגמה לשימוש משני באריג כמעיל לספר תורה. המעיל נתרם לק"ק מנטובה בשנת 1879.

כתובת הקדשה על בטנת המעיל: "נדבת משפחת דוד נסים חי פנצי שנת התרל"ט"